Skip to main content

Cor: Onderlinge verschillen tussen collega’s die hetzelfde werk doen zouden niet mogen bestaan

Directeur

Ik ben Cor van der Wel, directeur van Werkse! en ik zit klem.  

Voor medewerkers die hetzelfde werk uitvoeren zijn er grote verschillen in beloning, indexatie en eenmalige uitkeringen. Ik kan dit niet uitleggen, ik zit klem. Een voorbeeld van zo’n ongelijke situatie is terug te zien in ons team van groenmedewerkers. In een team van vier collega’s hebben twee medewerkers een achtergrond als ambtenaar en bijbehorend cao, één medewerker valt onder de cao Sociale Werkvoorziening en één collega doet Beschut Werk en valt onder de cao Aan de Slag.  

Verschil in beloning

Vier medewerkers die allemaal hetzelfde werk doen, maar waarvoor een verschil in beloning, indexatie en eenmalige uitkering geldt vanwege drie verschillende cao’s. Waarom krijgen de medewerkers niet allemaal dezelfde uitkering, indexatie of eenmalige uitkering? Dit soort onderlinge verschillen tussen collega’s die hetzelfde werk doen zouden niet mogen bestaan. Hetzelfde werk, dezelfde beloning. 

Dit artikel delen op