Skip to main content

Femke: "Ik wil wel, maar ik kan niet"

Femke: "Ik wil wel, maar ik kan niet"

Ik ben Femke Koster, directeur DCW en ik zit klem.

Bij het sociaal ontwikkelbedrijf DCW werken medewerkers SW, medewerkers Nieuw Beschut en ambtelijke medewerkers samen aan mooie producten voor onze klanten.

Iedereen doet elke dag ontzettend zijn best; waarom krijgt de ene collega dan meer compensatie in zijn CAO dan de andere? De medewerkers die onder de cao’s Wsw en ‘Aan de Slag’ vallen vissen tot nu toe achter het net. Terwijl juist deze laatste twee groepen het kleinste vangnet hebben om de gestegen prijzen van onder andere boodschappen en energie op te vangen.

Wij proberen onze medewerkers zoveel mogelijk te ondersteunen waar mogelijk. Bijvoorbeeld met informatie over hoe je kunt besparen, kerstpakketten met veel normale levensmiddelen en afgelopen voorjaar een eenmalig geldbedrag van €100. Maar dat zijn maar druppels op een gloeiende plaat. Er moet echt meer gebeuren! 

Op de werkvloer krijg ik regelmatig de vraag of de lonen omhoog kunnen. Een begrijpelijke vraag waar ik helaas altijd hetzelfde antwoord op moet geven: binnen de huidige cao’s hebben gemeenten niet de mogelijkheid om structureel hogere lonen te betalen. Ik wil wel, maar ik kan niet. Ik zit klem.

Dit artikel delen op