Skip to main content

Jeroen: We zetten ons in om verandering teweeg te brengen

Jeroen: We zetten ons in om verandering teweeg te brengen

Ik ben Jeroen Spruit, algemeen directeur bij Laborijn en ik zit klem.

Klem tussen wat ik wil en wat ik kan doen voor mijn collega’s. Vanwege de enorme stijging van de energieprijzen en algemene kosten voor levensonderhoud zijn de huidige cao’s SW en Aan de Slag echt niet meer passend. Mijn collega’s zitten klem omdat er nog geen structurele compensatie is geregeld. Voor hen staat de bestaanszekerheid onder druk.

Helaas ben ook ik gebonden aan regels en kan ik nog niet realiseren wat ik zou willen; betere arbeidsvoorwaarden zodat collega’s geen moeite meer hebben om rond te komen.

Maar we zetten ons in om verandering teweeg te brengen; zo stuurden we al een open brief aan de bij de cao’s betrokken onderhandelingspartijen en hielden een korte estafette werkonderbreking. En op 7 juni reisde ik met zo’n 50 Wsw- en Cao aan de slag-collega’s naar Utrecht voor de landelijke actiedag. Ik hoop dat er snel een betere cao komt zodat niemand meer klem zit!

Dit artikel delen op