Skip to main content

Linda: De lonen moeten omhoog

Linda: De lonen moeten omhoog

Ik ben Linda Voortman, wethouder in Utrecht en ik zit klem

We willen dat de lonen van medewerkers die onder CAO Aan de Slag vallen omhoog gaan.

De oplopende inflatie en energieprijzen zorgen er voor dat de medewerkers nog meer onder druk komen te staan. Dit vereist een loonsverhoging die recht doet aan de hoge inflatie van de afgelopen tijd en die rekening houdt met de doorstroomfunctie van de CAO Aan de Slag.

Voor de financiering van de arbeidsvoorwaarden zijn gemeenten echter afhankelijk van rijkssubsidies en de bereidheid van het ministerie van SZW om extra geld beschikbaar te stellen.

Tot nu toe wordt er geen extra financiering beschikbaar gesteld door het rijk.

Het voelt oneerlijk om de groep mensen die via CAO Aan de Slag werkt onvoldoende te compenseren voor de opgelopen inflatie. Daar ben ik het niet mee eens. Vanuit de gemeente zitten wij daarmee ook klem, we hebben de extra financiering vanuit het Rijk nodig. De kosten van de CAO mogen niet ten koste gaan van bestaande budgetten van gemeenten. 

Alle lonen van medewerkers die onder CAO Aan de slag vallen moeten omhoog.

En er is extra financiering vanuit het Rijk nodig.

Dit artikel delen op