Skip to main content

Marcel: Het is niet genoeg

Directeur

Ik ben Marcel Hielkema, directeur van Scalabor en ik zit klem. 

Ik zie dagelijks wat de hogere prijzen betekenen voor onze bijna 1.800 medewerkers. Het niet rond komen van het salaris, achterstand op betalingen van bijvoorbeeld de zorgverzekering, en moeite hebben om naar het werk te komen vanwege gestegen reiskosten zijn geen incidenten meer. Als bedrijf proberen we medewerkers te helpen door de inzet van budgetcoaches, organiseren we trainingen over energiebesparingen en uitkomen met inkomen, geven we gratis menstruatieartikelen uit, leren we koken voor weinig geld en zijn we samen op supermarkt-safari geweest. Daarnaast hebben we in samenwerking met gemeenten urenuitbreiding mogelijk gemaakt, net zoals de fiscale uitruil van de eindejaarsuitkering. 

Maar dit is niet genoeg. We zouden graag meer doen, maar dit kan financieel niet en mag vanwege bindende cao-afspraken vaak ook niet. Daardoor zit ook ik klem! 

Dit artikel delen op