Skip to main content

Maaike: Steeds meer mensen in armoede

Maaike: Steeds meer mensen in armoede

Ik ben Maaike Zwart, wethouder in Delft en ik zit klem.

Ik zie mensen die hetzelfde werk doen, hard werken, maar toch verschillend betaald worden en ook nog eens in armoede leven. Dat voelt oneerlijk en is niet uit te leggen. Ik zou dan ook graag willen dat de lonen van de medewerkers die onder CAO Aan de Slag vallen omhooggaan en mensen voor hetzelfde werk dezelfde beloning krijgen.

Maar voor de financiering hiervan zijn wij afhankelijk van het rijk en de bereidheid van het ministerie van SZW om extra geld beschikbaar te stellen. En dat gebeurt tot nu toe niet.

Ik zie steeds meer mensen die in de armoede leven. Ondanks dat er hard wordt gewerkt. De stijgende boodschappenprijzen en extreem hoge energiekosten komen juist bij de mensen in de lagere loonschalen het hards aan. Terwijl er in andere sectoren indexaties en loonaanpassingen zijn, zijn er voor werknemers die vallen onder cao Wet sociale werkvoorziening en de cao ‘Aan de Slag’ nog steeds geen nieuwe cao-afspraken gemaakt. Dat is toch onacceptabel?

Binnen de huidige cao’s hebben wij echter niet de mogelijkheid om structureel hogere lonen te betalen. Hiermee zit ik dus klem.

Dit artikel delen op